🍷 PairPerfect

השתייה המושלמתלכל ארוחה!

כאשר נוגע למציאת השילוב האידיאלי של יין ובירה, PairPerfect הוא המלווה האמין שלך. PairPerfect מיועד להמליץ על השילובים המושלמים ביותר שבין יין ובירה, מבטיח שחוויית האכילה שלך תימלא בטעמים ובסטייל.

App Image

1

הוסף מה אתה אוכל.

אמור ל PairPerfect מה אתה אוכל.

PairPerfect ימליץ לך על השילובים המושלמים כך שחוויית הטעמים שלך תתפוצץ בפה!

2

בחר מה ברצונך לשתות.

תוכל לבחור בין בירה או יין.

PairPerfect ימליץ לך לאחר מכן על השילוב המושלם בהתאם לבחירתך.

3

צור את השילובים שלך.

לחץ על כפתור היצירה וחכה לקסם לקרות.

בלחיצה אחת אתה יכול לשמור את השילובים שלך בספר הבישול. ואם ברצונך להזמין את היין או הבירה שמומלצים באופן מקוון, אתה יכול לקנות אותם ב-AmazonFresh או InstaCart בלחיצה אחת בלבד!


המלווה המושלם למטבח שלכם.

הירשמו ללא תשלום, היום.

Download on the App StoreGet it on Google Play
לא נדרשת כרטיס אשראי
App Image